| @maryam1380b

می بینی پاییز چقدر شبیه زن هاست؟! حوصله اش که سر می رود
بنداصلاح برمی دارد
می کَند علف های هرز را
بلوند می کند موهایش را
گرم می شود
سرد می شود
طاقت ندارد
تعادل ندارد
همه چیز را ...
از سرمایِ اون روز که خزیدیم تو سینما و سه بار پشتِ هم یه فیلمُ دیدیم و حتی یه بارشم نفهمیدیم بَس که محوِ تو بودم، بَس که محوِ من بودی
تا اون روزی که تو بلوارِ کشاورز کوله امُ ...
" مَردها " عجیبند !
طاقتشان که طاق شود
تمامِ احساسِشان را در یک زیر سیگاریِ پُرازخاکستر،خاموش خواهند کرد...
و فردا را
جوری زندگی میکنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است ،
وتَمام ...
" زن ها " عجیب ترند ...
میرسد روزی که من
باموهای فرفری بهم ریخته و چشم های پف کرده
و با پیرهن چهارخانه ی تو
که آستين هایش يك وجب از دست هایم بلند تر
و قدش تا روى زانو ام میرسد از خواب بیدار شوم... ...
وقتایی که کمی"لوس" تر می شه و از آغوشت فرار میکنه
گاهی که مدام از خودش ایراد می گیره
جلویِ آینه وایمیسه و هی خطاب به تو می گه"وای خیلی زشت شدم..."
گاهی که خیلی خسته است از دنیا
دست ...
اعتراف میکنم
دوست دارمَت !
یک جور خاص ...
کمی عاشق تر از حَوا
کمی مَجنون تر از لیلی ...
کَمی شیرین تر از فرهاد ...
وابسته ات شدم !!
انچنان که ماه به آسمان ...
ماهی به دَریا ...
...
خودتان را خرج کسی کنید که ارزشش را داشته باشد
انتخابتان که اشتباه باشد
پاییز را باخت خواهید داد
آنوقت شما میمانید و یک عالم خیابانی که از برگ پرشده و جرأت قدم زدن در آن را ندارید!
آدم ها ...
تنهایی
شاید به روایت تصویر، یک صندلی چوبی ساده میان یک مقیاس خیلی بزرگ تاریکی باشد
تنهایی
شاید به روایت تخیل، حیوانی بزرگ، باچنددست وچندپا وچندچشم و چندشاخ باشد
تنهایی در علوم محاسباتی، هرگزماتریس نیست که توی کلاس حل کردنش ...
کنارِ مامان تو آشپزخونه نشسته بودم و داشتم سیب‌زمینی هارو نگینی خوردمیکردم که یهو انگار "بویِ پاییز" پیچید تو فضای آشپزخونه‌‌...
یه نفسِ عمیق کشیدم و گفتم:
بوی پاییز میاد مامان!
مامان ریز خندید و گفت: بوی پاییز دیگه چه ...
همیشه سیگار کشیدنت عذابم میداد
راستشو بخوای بیشتر از روی حسادتم بود!
نه که بخوام مثل شاعرها و نویسنده ها
بگم چون لبات بهش میخورد حسودیم میشد
نه...!
حسادت میکردم
چون میدونستم آدما وقتی سیگاری میشن که
خیلی غصه داشته ...
نفس کشیدنت جایی سخت میشه که نفست زیر نفسای داغ یکی دیگه
نفس نفس بزنه🙄💋✨
🍂🍃 در بد زمانه ای دوستت دارم...
زمانه‌یِ تا ٣ صبح آنلاين بودن و دلت هزار راه رفتن كه با كه حرف ميزند، زمانه‌یِ عاشق شدن نيست...
زمانه‌یِ پيام دادن و صدبار اديت كردن و آخر سر پاك كردنش،زمانه يِ ...
خیلی ها قبل از بیست سالگی برای عاشق شدن عجله دارند

درست مثل یک غذای ایتالیایی که دست همه دیده اند و حالا هرطور شده میخواهند تجربه اش کنند حتی برای یکبار... اینطور میشود که نصف بیشترشان تقریبا از آخرین ...
نگام كرد و گفت:تاحالا عاشق شدي؟؟
يه قلوپ از چاييمو خوردم و گفتم تا تعبيرت از عشق چي باشه!
گفت:فلسفيش نكن طبق معمول!خودتم ميدوني منظورم از عشق چيه؟؟
تكيه دادم به صندلي و گفتم:اگه منظورت اون عشقيه كه تو داري!نه ...
این مسنجـرِ گـردِ موشک دارِ آبی....
همین تلگرامِ کوفتی...
روز به روز دارد بیشتـر تویِ عشق هایمان سرک میکشد و راه را برایِ تازاندنِ غرورِ لعنتیِمان باز میکند....
قابلیت ویرایش کم بـود
حالا حذفِ پیام ها را هم اضافه کـرد....
...
امـروز از اون روزایی بود که بدجـوری نبـودت تویِ ذوق می زد...
بی حوصله و بی رمق خودمُ کشاندم سمتِ حمام و موهامُ باحرص چنگ زدم و شستم...
بعد از حمام جلویِ آینه که خودمُ نگاه کردم
شبیه شیـرِ نـر ...
اولین بار که فهمیدم دوستش دارم دل و جانم آشوب شد!
میترسیدم از دوست داشتنِ کسی که از قلبَش خبر نداشتم
میترسیدم دوستَت دارم هایم تئوری‌های بی عمل شود..
قانونِ زندگیم شده بود دهنِ دلم را بستن و من هم ...
📝
کامپیوتر یه چند دقیقه ای که باهاش کار نکنید و به حال خودش بزارید به صورت خودکار مانیتورش خاموش میشه
به این حالت میگن حالت خواب...
میدونی میخوام چی بگم...
ما آدما هم مثل کامپیوتر حالت خواب داریم
یه ...
دوست عجب امنیت خوبی ست …
میتوانی با او خودِ خودت باشی …
میتوانی دردهایت را …
هرچندناچیز …
هرچند گران …
بی خجالت با او در میان بگذاری …!
از حماقت هایت بگویی …
دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست ...
آغوش زبانِ مشتــرک آدم هاست...
فقط با لهجـه هایِ متفاوت....
زنی که گـریه می کند...
یک آغوش محکم میخواهد،از جنسِ پیراهنِ چهار خانه یِ مــردی که تمامیتِ ارضیِ اندامش را در بر بگیــرد...
کودکی که زمین خورده است...
آغوشی که ...
وای به روزگاری.....که شرعا در خانه ای باشی و حلقه ای به دست.... اما قلبا  بیادکسی باشی و از فکرش مست

Load More