درخت

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

به زودی همه چیییز سفید میشه مثل برف...
امیدوارم اون شبی که تند تند برف میاد و همه جا سفید میشه،و تو با یه دل شاااد،فنجون شکلاتت رو دستت میگیری و اووون همه فراوانی و عشق رو تماشا میکنی،همین زمستون ...
به زودی همه چیییز سفید میشه مثل برف...
امیدوارم اون شبی که تند تند برف میاد و همه جا سفید میشه،و تو با یه دل شاااد،فنجون شکلاتت رو دستت میگیری و اووون همه فراوانی و عشق رو تماشا میکنی،همین زمستون ...
-
گفتا خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
.
#شاعر #حافظ
#شعر #متن #صبح #دلبر ...
#تلاقی کویردریا ....بندرتنگ
#گلفشان_تنگ
#درخت معابد انجیر
#ساحل صخره ای ماسه ای مرجانی
#بندرتنگ
جاده جنگلی سد الیمالات شهرستان نور

#ایران #مازندران #دریاچه #سد_آبی #درخت #طبیعت #ایرانگردی #طبیعت_ایران #طبیعت_گردی گردی #جنگل #پاییز🍁
سد الیمالات شهرستان نور

#ایران #مازندران #دریاچه #سد_آبی #درخت #طبیعت #ایرانگردی #طبیعت_ایران #طبیعت_گردی گردی #جنگل #پاییز🍁
سد الیمالات شهرستان نور

#ایران #مازندران #دریاچه #سد_آبی #درخت #طبیعت #ایرانگردی #طبیعت_ایران #طبیعت_گردی گردی #جنگل #پاییز🍁
سد الیمالات شهرستان نور

#ایران #مازندران #دریاچه #سد_آبی #درخت #طبیعت #ایرانگردی #طبیعت_ایران #طبیعت_گردی گردی #جنگل #پاییز🍁
سد الیمالات شهرستان نور

#ایران #مازندران #دریاچه #سد_آبی #درخت #طبیعت #ایرانگردی #طبیعت_ایران #طبیعت_گردی گردی #جنگل #پاییز🍁
کاشت و نگهداری درخت گردو برنامه تلویزیونی تلاش سبز برنامه شماره 1102 تلاش سبز - پخش 13 آبان 1395 از شبکه خراسان رضوی - در این برنامه به منطقه کلات نادری سفر می کنیم...
Ebi derakht with lyrics ابی درخت با متن ترانه ابی درخت, آهنگ سیاوش قمیشی, شعر ایرج جنتی عطایی.
همخوانی زیبا " یه درخت" از حبیب همخوانی زیبا "یه درخت" از حبیب.

Load More

Source: abc news - درخت
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA