උණුසුම්

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

කඩු කිනිස සමග යාපනය යළි උණුසුම් වේ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු රෝහල් ගත කරයි කඩු කිනිස සමග යාපනය යළි උණුසුම් වේ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු රෝහල් ගත කරයි.
විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය උණුසුම් විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය උණුසුම් Tense situation erupts in CEB Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial...
විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය උණුසුම් විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය උණුසුම් Tense situation erupts in CEB Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial...
උණුසුම් වූ දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
උණුසුම් වූ දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
පුංචි ඡන්දයට දිනෙන් දින උණුසුම් වන දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
පුංචි ඡන්දෙට දිනෙන් දින උණුසුම් වන මැතිවරණ වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
ගම්පොළ මාර්ගයක විරෝධතාවක් අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
පිංදෙණිය උණුසුම් කළ මාරක අනතුර පිංදෙණිය උණුසුම් කළ මාරක අනතුර Tense situation erupts in Pindeniya following death of a little girl Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNe...
දණ ගැස්වූ කතාව, ඌව උණුසුම් කරයි දණ ගැස්වූ කතාව, ඌව උණුසුම් කරයි Uva tensed with a story of forcing a teacher to kneel down Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficia...
පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටි කෙළිය - උණුසුම්-ගුටිබැට හුවමාරුවක් lanka day channel පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටි කෙළිය - උණුසුම්-ගුටිබැට හුවමාරුවක් - රන්ජිත් සොයිසා...
Breaking News - පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
බැදුම්කර වාර්තාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි..විපක්ෂ නායක සම්බන්ධන් අගමැතිට විරුද්ධ වෙයි බැදුම්කර වාර්තාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි..විපක්ෂ නායක සම්බන්ධන්...
පුංචි ඡන්දයෙන් උණුසුම් වූ දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
බෞද්ධ මහා සම්මේලනය උණුසුම් බෞද්ධ මහා සම්මේලනය උණුසුම් Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal. Website: www.hirunews....
පිටිය උණුසුම් කළ රග්බි තරඟය Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews...
ප්‍රදේශයක් උණුසුම් කළ කකුළු ව්‍යාපෘතිය ප්‍රදේශයක් උණුසුම් කළ කකුළු ව්‍යාපෘතිය Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial Hiru News Sri Lanka's Number...
කටුනායකදී බස් රථයක ඇති වූ ආරවුලක් උණුසුම් වී කෙළවර වූ තැන මෙන්න කටුනායකදී බස් රථයක ඇති වූ ආරවුලක් උණුසුම් වී කෙළවර වූ තැන මෙන්න.
බැඳුම්කර ගනුදෙනු අදත් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කරයි. Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
සහල් නිෂ්පාදකයින්ගේ මාධ්‍ය හමුව උණුසුම් වේ පොළොන්නරුවේ පැවති සහල් නිෂ්පාදකයින්ගේ මාධ්‍ය හමුවකින් උණුසුම් තත්ත්වයක...
මෝටර් රථ අනතුරකින් කෑගල්ල උණුසුම් වෙයි කෑගල්ල (Kegalle) මොරගොල්ල ප‍්‍රදේශයේදි ලොරි රථයක් මෝටර් රථයක ගැටී අනතුරක් සිදු...
බැඳුම්කර නිසා උණුසුම් වූ පාර්ලිමේන්තුව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...

Load More

Source: abc news - උණුසුම්
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A