දේශපාලන

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

පුබුදු සහ මාශිගේ විවාහයට නලු නිලියෝ & දේශපාලන පුද්ගලයන් ආපු හැටි Pubudu chathuranda & Mashi... පුබුදු සහ මාශිගේ විවාහයට නලු නිලියෝ & දේශපාලන පුද්ගලයන් ආපු හැටි Pubudu chathuranda...
මේ දවස්වල දේශපාලන සුළි සුළං තියෙනවා - ජනපති Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
The Lowdown: රටේ දේශපාලන අනාගතයට කුමක් වෙයි ද? Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දේශපාලන වේදිකාවේ අද සිදු වූයේ කුමක් ද? Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
මහින්ද පිළ සමග මෛත්‍රී පිල එක්වෙයි සිදු වූ නොසිතූ දේශපාලන පෙරළිය මෙන්න මහින්ද පිල සමග මෛත්‍රී පිල එක්වෙයි ? - නොසිතූ දේශපාලන පෙරළියකට සියල්ල සූදාන...
මධුෂා රාමසිංහගේ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වෙන් දේශපාලන වේදිකාව කැළඹෙයි For copyright matters please contact us at : [email protected]om මධුෂා රාමසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඉන්න කැප...
ඒකාබද්ද විපක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක් වීම පිළිබද සයිබර් දේශපාලන ක්‍රියාකාරියෙකුගේ අදහස් Cyber activist Abeetha Edirisinghe talks about Mahinda Rajapaksa and Maithripala Sirisena. Thanks for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe....
දවස දේශපාලන වැඩසටහන #Dawasa Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
Dawasa SL දවස දේශපාලන වැඩසටහන 05/06/2017 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය #Pethikada Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දේශපාලන විද්‍යාව දේශපාලන විද්‍යාව www.surekawageeshwara.com.
මාක්ස්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව මාක්ස්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව www.surekawageeshwara.com.
ලිබරල්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව ලිබරල්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව www.surekawageeshwara.com.
කැබිනට් ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව කැබිනට් ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව.
ජනාධිපති ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව ජනාධිපති ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව සුරේක වාගීෂ්වර www.surekawageeshwara.com.
Dawasa SL දවස දේශපාලන වැඩසටහන 01/05/2017 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
Abhina 2017 - Main Drama - "වලිය" දේශපාලන සාකච්චාව Abhina 2017, the annual concert organized by the Department of Electronic and Telecommunication Engineering University of Moratuwa was held at 29th March 2017 at Civil Auditorium with the honorable...
දවස දේශපාලන වැඩසටහන 2016/01/16 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
ගිනියම් රෑ දේශපාලන ඇසින් ගිනියම් රෑ ගැන අපේ රටේ දේශපාලන දැවැන්තයන් කිහිප දෙනෙකුගේ අදහස් (විනෝදය...

Load More

Source: abc news - දේශපාලන
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1