දේශපාලන

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

උණුසුම් වූ දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දේශපාලන වෙදිකාවේ පළ වූ අදහස්... Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
උණුසුම් වූ දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
පුංචි ඡන්දයට දිනෙන් දින උණුසුම් වන දේශපාලන වේදිකාව Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දේශපාලන ව්‍යාපාරය 12-01-2018 ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම 4K ULTRA HD නාලිකාව - සියත tv - The First and the Only 4K ULTRA HD Television channel in Sri Lanka - Siyatha TV...
පාර්ලිමේන්තුවේ ගැටුම ගැන දේශපාලන නියෝජිතයින්ගේ විවිධ අදහස් පාර්ලිමේන්තුවේ ගැටුම ගැන දේශපාලන නියෝජිතයින්ගේ විවිධ අදහස් Different views expressed...
මධුෂා රාමසිංහගේ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වෙන් දේශපාලන වේදිකාව කැළඹෙයි For copyright matters please contact us at : [email protected] මධුෂා රාමසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඉන්න කැප...
දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් අදත් ඇප තැන්පත් කරයි දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් අදත් ඇප තැන්පත් කරයි Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial Hiru News Sri Lanka's...
''එක එක අගුපිල්වල ලගින දේශපාලන ගමනක් අපට නැහැ'' - විමල් කියයි අපි යන්නේ බෙදුම්වාදයට විරුද්ධ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධ ඉන්දියානු...
අදත් දේශපාලන පක්ෂ ඡන්දෙට ඇප තියයි අදත් දේශපාලන පක්ෂ ඡන්දෙට ඇප තියයි Watch more : https://www.youtube.com/c/HiruNewsOfficial Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal....
ඒකාබද්ද විපක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක් වීම පිළිබද සයිබර් දේශපාලන ක්‍රියාකාරියෙකුගේ අදහස් Cyber activist Abeetha Edirisinghe talks about Mahinda Rajapaksa and Maithripala Sirisena. Thanks for watching. Make sure you share the video with your friends and don't forget to subscribe....
ගාල්ල ගිංතොට ගැටුම පිටුපස දේශපාලන හස්තයක් ගාල්ල ගිංතොට ගැටුම පිටුපස දේශපාලන හස්තයක් Galle gintota Attack ඇඳුම් හොරකමට තිත උදාරි...
දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දවස දේශපාලන වැඩසටහන #Dawasa Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය #Pethikada Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL Follow us...
දේශපාලන විද්‍යාව දේශපාලන විද්‍යාව www.surekawageeshwara.com.
ලිබරල්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව ලිබරල්වාදී න්‍යාය - දේශපාලන විද්‍යාව www.surekawageeshwara.com.
ජනාධිපති ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව ජනාධිපති ආණ්ඩුක්‍රමය - දේශපාලන විද්‍යාව සුරේක වාගීෂ්වර www.surekawageeshwara.com.
Dawasa SL දවස දේශපාලන වැඩසටහන 02/11/2016 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One Video News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94114792700 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/newsfirst.engl...
පැතිකඩ දේශපාලන වැඩසටහන 25/04/2016 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One Video News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94114792700 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/newsfirst.engl...

Load More

Source: abc news - දේශපාලන
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1