සංස්කෘතික

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

වසවිස නැති ගොවිතැන දේශිය සම්ප්‍රදාය සංස්කෘතික වීදි නාට්‍යය වසවිස නැති ගොවිතැන දේශිය සම්ප්‍රදාය සංස්කෘතිය සමඟ මුසු කරමින් දේශීය හුරු...
සංස්කෘතික කතාවක් බලන්නකෝ සංස්කෘතික කතාවක් බලන්නකෝ.
අබුඩාබි වෙසක් සංස්කෘතික මංගල්‍යය 2017 - Abu Dhabi Vesak Festival 2017 අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා බැඳුනු ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික පදනම...
අභාවයට යන සංස්කෘතික ලී කැටයම් විවිධ අභියෝග මැද අප රටේ සංස්කෘතිය හා බැදුනු කලා ශිල්ප සිය සහජ හැකියාවෙන්...
නවක වදය අපේ සංස්කෘතික අංගයක් කරගනිමුද? වද හිංසා කිසිම ශිෂ්ඨ සමාජයක් තුල අනුමත නොකරන කාරණයක් අරමුණ මොකක් උනත් අධ්...
තරණ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ 2017 වර්ෂයට ආශිර්වාද කිරීම සඳහා පැවති පහන් පිංකමේ අවස්ථාවන්... තරණ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ 2017 වර්ෂයට ආශිර්වාද කිරීම සඳහා පැවති පහන්...
ප්‍රභාශාලී රංගායතනය (නර් තන ප්‍රතිභා-2016- සංස්කෘතික ප්‍රසංගය-මොනරාගල) ලක්නා ශෙහානි අබේසූරිය, ප්‍රභාශාලී රංගායතනය, කච්චේරිය හන්දිය, මොනරාගල.
2016 ජාත්‍යන්තර කම්කරු දින සංස්කෘතික ප‍්‍රසංගය... 2016 මැයි 01 දින පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් සංවිධානය කළ ජාත්‍යන්තර කම්කර...
කුවේට් - ශ‍්‍රී ලංකා සංස්කෘතික සංගමය මඟින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන බක්මහ උළෙල කුවේට් - ශ‍්‍රී ලංකා සංස්කෘතික සංගමය මඟින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන බක්මහ උළෙ...
වේදිකාවෙන් මහපොළවට - සංස්කෘතික පාගමන වේදිකාවෙන් මහපොළවට කෙටිනාට්‍ය උළෙලට සමගාමිව පවත්වන සංස්කෘතික පාගමන.
T. B. Ekanayake - සංස්කෘතික ඇමතිගේ සපත්තුවේ අඩිය ගැලවේ... Sri Lanka's Cultural Minister T. B. Ekanayake lost his sole during a ceremony attended by visiting Chinese President Xi Jinping 2014.09.16 © Foreign Correspondents' Association of Sri Lanka.
පොදු රද මඩුලු සිසු සංස්කෘතික උළෙල පොදු රද මඩුලු සිසු සංස්කෘතික උළෙල.
newsfirst - මෙරට ජනතාවගේ සංස්කෘතික පරිණාමය සම්බන්ධ වැදගත් සාධක රැසක් හල්දුම්මුල්ලෙන් සොයාගනී මෙරට ජනතාවගේ සංස්කෘතික හා තාක්ෂණික පරිණාමය සම්බන්ධ වැදගත් සාධක රැසක් හල්...
බහු සංස්කෘතික වැඩසටහන - බත්තරමුල්ල 2011 - 12 - 07 බත්තරමුල්ල සුභූති විද්‍යාලයේ පැවති බහු සංස්කෘතික වැඩසටහන.
බහු සංස්කෘතික වැඩසටහන - යාපනය නෛනතිව් යාපනය නෛනතිව් දුපතේ පැවති බහු සංස්කෘතික වැඩසටහන.

Load More

Source: abc news - සංස්කෘතික
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A