ล้อมวงข่าว_ชาวบ้านแตกตื่น ! ปรากฏการณ์ "เมฆอาร์คัส" เมฆม้วนตัวเป็นเกลียวคลื่น (20ก.ย.60)

Related: